1. Bendrosios nuostatos

Šios privatumo sąlygos (toliau - Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis svetainėje "Kertam.lt" (toliau - Svetainė), tvarkomi lankytojų (toliau vadinama - Jūs) duomenys.

"Svetainėje" Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2. Duomenų tvarkymas

Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko "Svetanėje" ir naudojasi "Svetainės" paslaugomis, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų duomenis (pvz. elektroninio pašto adresą bei kitą "Svetainės" tinklapiuose registracijos formoje Jūsų nurodytą informaciją) tam, kad apdorotume Jūsų pateiktas užklausas "Svetainėje" ir paslaugų užsakymus.
Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų "Svetainėje" ir (arba) pasinaudojus "Svetainėje" užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

3. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavusi išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

4. Informacija Jūsų kompiuteryje

Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės "Svetainėje" . Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi "Svetainės" paslaugomis. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodami savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę.

5. Informacijos saugumas

Tvarkydami Jūsų pateiktą informaciją "Svetainėje", mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

6. Pranešimai

Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su "Svetaine", informuokite mus apie tai.

7. Sutikimas

Pateikdami savo informaciją į tinklalapius, Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi "Svetainėje" kaip išdėstyta šiose sąlygose.

8. Sąlygų keitimas

Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Jums "Svetainėje" ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės "Svetaine" po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.